Panteon | Diggy's Adventure CZ

Panteon


DeadKarlos | 14. března 2022 | Návštěvnost 27

 

Zapomenutý mýtus


 

Ráj


 

Krásný byl život v ráji. Plný hojnosti a klidu, nedostatek a strast v něm neměly místo. Dýchali jako jedna rodina, soužití bylo harmonií bytí. Vítal se každý, kdo přišel do ráje.

 

Pohroma

V jeden moment neštěstí se však ráj bohů změnil v pekelný svět. Sloupy ohně stoupaly k nebesům, které se zatáhly jedem a čirá voda najednou bublala černou smolou, ničíc všechno, čeho se dotkla.

 

Rada Bohů

Boží rada trvala věky. Věky rad a návrhů plných moudrosti. Rozhodl až moudrý Thoth. soudce bohů. který zavelel zanechat peklo a vydat se hledat nový ráj.

 

Pouť

Putování bylo dlouhé a mezi hvězdami se nesly přemnohé věky ve znamení hledání nového domova hodného bohů.

 

Příchod

Když už si mysleli, že budou oblohou plavat navěky, objevily se před nimi nové neznámé břehy. Netrvalo dlouho a místní obyvatelé je vítali s nadšením jako své bohy.

 

Rozpor

Ale bohové zjistili, že člověk jim není rovný, a proto měli možnost zmocnit se jeho světa. Vznikl mezi nimi rozpor - měli by vládnout člověku jako diktátoři nebo ho vést jako moudří vládcové nebo jej nechat volně žít svůj život?

 

Draci

Obloha zaburácela ohněm a blesky, draci přiletěli a zahučeli své rozhodnutí skrz zástupy hašteřicích se bohů. Rozhodli se nezasahovat a nechat lidi žít své životy po svém! Bez pomoci, či nadvlády.

 

K slunci

Avšak ostatní bohové neposlouchali: slepě uvěznění v nekonečném konfliktu. Draci se nechtěli plést do této války a obrátili své hlavy směrem k vycházejícímu slunci. Bylo rozhodnuto. Draci se pustili směrem na východ.

 

Ke hvězdám

Draci nebyli na své pouti sami. Radili se s ostatními bohy a rozhodli se. že Zem je doménou lidí. A bohové by se měli připravit na cestu zpátky ke hvězdám. A tak se zrodila Atlantida.

 

Atlantida

Atlantida se stala zemi nevídaných divů a majákem sily. Tento maják působil na bohy i lidi jako magnet. Mnozí z nich měli dobré úmysly, ale jini zas srdce naplněné touhou po moci.

 

Zavřené brány

Strážci Atlantidy uzřeli zkaženost, která se plavila k jejich branám a jednomyslně rozhodli - jejich pevnost návratu musí zůstat nedotknutá. Brány se zavřely a Atlantida se zahalila do neproniknutelné mlhy.

 

Strážci brány

Pět draků bylo zvoleno za strážce brány Atlantidy a jen oni ji dokázali otevřít. Protože draci si velmi zakládali na filozofii, byli to právě oni. kdo inicioval učení o pěti elementech a potom se uložili k spánku. A vyčkávali...

 

Proroctví - Vyvolený

A proto mohl každý drak dovolit přechod jen jedné další bytosti. Tak jak pravilo proroctví: přijde ten. který probudí spící bohy písku a spící bohy ledu. probudí draky a získá právo průchodu do samotné Atlantidy.

 

Rozhodnutí

Pokud se bohové zmítali v bojích, tak se čas nezastavil - a tak zůstalo rabování ráje zamlčené. V tom okamžiku, když poslední plamen v jejich domovině vyhasl, bohové se zapřisáhlí: Ráji, jednou zase budeš náš!

 

 

 

 

 

Discord

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm