Bohové | Diggy's Adventure CZ

Bohové


DeadKarlos | 14. března 2022 | Návštěvnost 18

 

 

 

 

 

Bohové Egypta


Anubis


AnubisAnubis je bůh, který hlídá podsvětí, dohlíží nad procesem mumifikace a rozhoduje, zda duše mrtvého půjde do záhrobí, nebo ne.

 

 

 

Isis


IsisIsis je nejmocnější bohyně Starověkého Egypta, která je uctívána jako ideální matka, manželka, patronka přírody a magie. Také je Horovou matkou a Osiridovou manželkou.

 

 

Hórus


HórusHórus je bůh zobrazován s hlavou sokola. Je vládcem oblohy, války a lovu. Jeho pravé oko bylo ztotožňováno se sluncem a levé s měsícem. Je synem Isis a Osirise.

 

 

Sobek


SobekSobek je bůh řeky Nil a každý, kdo by chtěl bezpečně přeplavit tuto řeku. by se měl k němu modlit. Není to jen obyčejný ještěr.

 

 

 

Bastet


BastetBastet je kočičí bohyně Starověkého Egypta. Je ochránkyní Dolního Egypta a samotného faraóna. Často se zobrazuje s hudebním nástrojem (sistrum) v ruce.

 

 

Thoth


ThothThoth je bohem mnoha atributů, ale nejznámější je jako tvůrce pozemského a posvátného práva, bůh rovnováhy, všech věd. filozofie, náboženství a magie. Je bohem učenců a písařů.

 

 

Maaheš


MaahešMaaheš není jen bohem boje. ale i počasí. Je znázorňován s hlavou Iva a je synem bohyně Sachmet.

 

 

 

Ptah


PtahPtah je často zobrazován ve formě mumifikovaného muže s holí. Přezdívají ho i otvírač úst. protože se přes ně vypouštěla duše mrtvého. Je bohem regenerace, stvoření, umění a úrodnosti.

 

 

Háthor


HáthorHathor je bohyně s lidskou podobou. Typické jsou její kravské rohy a sluneční disk na hlavě. Je bohyni plodnosti, hudby, tance a cizích zemi. Principy radosti, ženské lásky a mateřství jsou pro ni nejdůležitější.

 

 

Set


SetSet je špatným bohem Starověkého Egypta. Většinou je zobrazován s lidským tělem a zvláštní hlavou připomínající hrabáče. Je znám jako bůh pouště, bouří, cizinců, temnoty a chaosu. Mýtus říká. že zabil a zmrzačil svého bratra Osirise.

 

 

 

Bohové Skandinávie


Thor


ThorBůh oblohy a nositel kladiva, jehož spojují s hromy, bouřemi a silou. Měl vůz, který táhly kozy a jeho kola vydávala hromový zvuk, jak s ním jezdil po obloze. Jeho slavné kladivo se nazývalo Mjolnir.

 

 

 

Skadi


SkadiSkadi je zobrazována jako mocná lovkyně a bojovnice na lyžích a je známá jako paní lyžování. Je spojována se zimou, lovením, horami a schopností mluvit se zvířaty.

 

 

Loki


LokiNejvětší taškář, otec lži, převtělovač a bůh vzduchu a ohně. Není velmi populární mezi ostatními bohy.

 

 

 

Bragi


BragiBragi představuje v Severském panteonu mocného boha vší poezie. Je proslulý svou moudrostí a zručností se slovy. Na jazyku mél vyřezané runy.

 

 

 

Freya


FreyaFreya je dáma Severského panteonu. Je asociována s krásou, láskou, plodností, válkou a smrti. Často se spojuje s Valkýrami - bere si polovinu zabitých v boji a druhá jde k Odinovi.

 

 

Njord


NjordKaždá kapka v moři musí poslouchat mocného Njorda. Je jejich pánem. Njord není jen králem veškeré vody, ale i větru a rybářů. Rybáři si ho velmi uctívají, protože Njord jim za odměnu zaručí bezproblémový lov.

 

 

Frigga


FriggaMatróna Skandinávského panteonu, královna majestátního Asgardu a Odinova žena. Její jméno často znamená 'láska', jejím znamením je kolovrátek a zvykla se starat o vdané ženy. Frigga přece není žádná striga!

 

 

Heimdall


HeimdallJe strážcem Ragnaroku. Patři mu jeden z nejmocnějších bojových rohů Gjallarhorn, velký kůň Gulltoppr se zlatou hřívou a je synem devíti matek. A to nejlepší? Má zlaté zubyl

 

Hel


HelLokiho dcera, sestra vlka Fenrira a hada Jormungandra. Odin ji pověřil, aby se starala o místo se stejným jménem - Hel. Na toto místo je posílána část mrtvých - ti, kteří nezemřeli v boji, ale na stáří a nemoci.

 

 

Odin


OdinVládce Asgardu a vládce všech bohů. Je nejmocnější bůh severského panteonu, je Thorův otec a jeho manželka je Frigga. Často je spojován s vojnou, moudrostí, mágií a poezií. Má dva havrany - Huginn a Muninn.

 

 

 

 

 

Draci Číny


Drak dřeva


Drak dřevaČínský element dřeva je většinou představován bambusem. Jeho nejhlavnější vlastností jsou síla a pružnost, kvality jako idealismus, štědrost a vůdcovství. Vždy se snaží najít způsoby jak dále růst. Také hlásí počátek nového života.

 

 

Drak země


Drak země Čínský element země reprezentuje rovnováhu - mezi yinem a yangem. Je spojován s vlastnostmi jako jsou stabilita, usilovnost nebo trpělivost. Zvykne věci posilovat a přinášet harmonii. Pozitivum elementu země je empatie a negativum obava.

 

 

Drak vody


Drak vodyČínský element vody má vlastnosti yin-u. Voda v Číně reprezentuje moudrost, inteligenci, flexibilitu, jemnost či klid. Dokáže mít obrovskou sílu, například při záplavách, ale zároveň umí být jako tekutina velmi jemná, až slabá.

 

 

Drak ohně


Drak ohněČínský element ohně má vlastnosti yang-u. Je asociovaný s dynamičností, vytrvalostí, sílou, ale i s netrpělivostí. Poskytuje žár a teplo, jeho pozitivní emoce je radost a negativní nenávist. Nicméně velké množství ohně dokáže vyvolat problémy.

 

 

Drak kovu


Drak kovuKov má vlastnosti yin-u. Představuje minerály, krystaly a drahokamy na celém světě. Je velmi podobný vzdušnému elementu. Jeho vlastnosti jsou síla. odhodlání a vytrvalost. Negativní emoce kovu je smutek a pozitivní emoce je odvaha.

 

 

 

Bohové Atlantidy


Gaia


GaiaGaia. prvotní matka země. titánů a nebeských bohů. povstala z chaosu na úsvitu samotného vzniku světa. Řekové na její počest vztyčili sochy, postavili chrámy a dodnes ji vidíme jako Matku přírody a uctívaný symbol ženskosti.

 

 

 

 

Kronos


Kronos-

 

 

 

Mnemosyne


Mnemosyne-

 

 

 

Atlas


Atlas-

 

 

 

Hyperion


Hyperion-

 

 

 

 

 

Discord

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm